Jaja su zajedno s mlijekom i brašnom, neizostavni sastojci u gotovo svim kolačima i tortama. Svi satojci koje koristimo za pripremu naših kolača prirodni su i odlične kvalitete. Jedino izvrsni sastojci nam garantiraju kvalitetu naših proizvoda. Nabavljamo ih samo od pouzdanih izvora sa akcentom na domaćim proizvođačima.